Webp.net-resizeimage-1
89

معمولی بودن بدترین تصمیمی ست که میتوانید برای خود و کسب و کارتان بگیرید. در عرصه ی کسب و کار، قناعت به معمولی بودن نه تنها شما را از گردونه ی رقابت خارج میکند، بلکه خیانت به افراد سازمان و تشکیلات شما نیز محسوب میشود. شما موظف هستید فقط به اول بودن بیاندیشید. و لاغیر…. اول بودن و اول ماندن باید هدف شما باشد. حال که تصمیم تان را گرفتید باید به یک سوال جواب دهید. و آن هم اینکه وجه تمایز شما نسبت به رقبا چیست و یا چه چیزی می تواند باشد؟ …. بدون پاسخ دادن به این سوال، اقدامات شما بی فایده است. هر اقدامی می بایستی بر تحقق هدفی دلالت کند. پس از تشخیص وجه تمایز شما نسبت به رقبا، نوبت به اقدام و اجرا مو به موی برنامه ها می رسد. بهترین ایده ها و برنامه ها اگر عملی نشوند، هرز می روند.

معمولی بودن بدترین تصمیمی ست که میتوانید برای خود و کسب و کارتان بگیرید. در عرصه ی کسب و کار، قناعت به معمولی بودن نه تنها شما را از گردونه ی رقابت خارج میکند، بلکه خیانت به افراد سازمان و تشکیلات شما نیز محسوب میشود. شما موظف هستید فقط به اول بودن بیاندیشید. و لاغیر…. اول بودن و اول ماندن باید هدف شما باشد. حال که تصمیم تان را گرفتید باید به یک سوال جواب دهید. و آن هم اینکه وجه تمایز شما نسبت به رقبا چیست و یا چه چیزی می تواند باشد؟ …. بدون پاسخ دادن به این سوال، اقدامات شما بی فایده است. هر اقدامی می بایستی بر تحقق هدفی دلالت کند. پس از تشخیص وجه تمایز شما نسبت به رقبا، نوبت به اقدام و اجرا مو به موی برنامه ها می رسد. بهترین ایده ها و برنامه ها اگر عملی نشوند، هرز می روند.

× مشاوره آنلاین؟