بهترین شعار تبلیغاتی سال 1403 در کشور متعلق به کدام شرکت است؟

شعار تبلیغاتی شرکت آسایش، با نام تجاری ” قبضه ” به جرئت میتوان گفت بهترین شعار تبلیغاتی سال 1403 میباشد: «با ما بازار را قبضه کنید.» قبضه با ابزارهای تبلیغاتی که در اختیار کاربرانش قرار میدهد، شرایط قبضه کردن بازار را برای شان فراهم میکند. این شعار تبلیغاتی پر از قدرت و ایمان و انرژی و امید است. کلمه قبضه به چه معناست؟ قبضه به معنای تصرف ، اقتدار، سلطه و قدرت است. با ما بازار را قبضه کنید، یعنی با ما بازار را در تصرف و سلطه ی خودتان قرار دهید. هدف قبضه این است که کاربرانش بتوانند بازار را تحت سلطه ی کامل خویش بگیرند. این یک شعار تمام عیار است.

یکی دیگر از شعارهای قدرتمند، شعار اینستاگرام است: هر کس ، یک رسانه است. سال 2010 سال تاسیس اینستاگرام بود. تنها رسانه های موجود آن زمان تلویزیون و رادیو و… بودند. اینکه هر کس یک رسانه باشد، یک وعده ی عجیب و غریب است که توسط اینستاگرام با قدرت و زیبایی پیاده سازی و اجرا شد. رسالت شما نیز باید اجرای دقیق شعاری باشد که سر میدهید. اینستاگرام هرگز نباید کاربرانش را به سمت و سویی ببرد که منافاتی با شعارش داشته باشد. هر امکانی که اینستاگرام اضافه میکند، تاییدی است بر شعار و رسالتش! شما (برند شما) نیز باید این گونه باشد! بهترین شعار تبلیغاتی سال 1403 و سالهای بعد میبایستی متعلق به شما باشد.

5/5 - (1 امتیاز)