بهترین مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در کشور

حتی در مقام بهترین مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و کشور نیز نمیتوانیم 100% تضمین دهیم که شما در انتخابات رای بیاورید. قطعا میدانید که رقبایی دارید. آنها نیز همانند شما برای پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (یا شورای شهر)، با تمام وجود خواهند جنگید. پس حتی اگر ما بهترین مشاور انتخاباتی کشور نیز باشیم، در بهترین حالت می توانیم احتمال موفقیت شما را در رقابتهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر و یا حتی ریاست جمهوری افزایش دهیم.

اگر کسی یا شرکتی خودش را به عنوان برترین و بهترین مشاور انتخاباتی کشور و مجلس شورای اسلامی معرفی کرد، از او بپذیرید، اما ادعایش را مبنی بر اینکه میتواند شما را 100% به طور تضمینی وارد مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر کند، نپذیرید. هیچ ضمانتی برای کسب رای تضمینی در انتخابات و برنده شدن در رقابتهای انتخاباتی، مخصوصا انتخابات مجلس شورای اسلامی، وجود ندارد. تمام هنر برترین و بهترین مشاور انتخاباتی این است که درصد احتمال پیروزی شما را در انتخابات مجلس شورای اسلامی افزایش دهد. هیچ تضمینی در کار نیست، قانون موفقیت در رقابتهای انتخاباتی، بر پایه و اساس احتمالات است و نه قطعیت!

تنها دروغ گوها و کلاهبرداران و کلّاشان هستند که تضمین ارائه میدهند. هیچ تضمین و قطعیتی برای موفقیت 100% وجود ندارد. مثال بزنم: در یک مسابقه ی دو، فقط یک نفر میتواند نفر اول شود، حال 100 نفر در مسابقه شرکت کرده اند. احتمال موفقیت و اول شدن هر فردی 1% است. من به عنوان یک دونده، با سعی و تلاش و کوشش و تمرین فراوان فقط میتوانم احتمال موفقیت خودم را افزایش دهم. هرگز نمیتوانم احتمال موفقیت را تا 100% افزایش دهم، زیرا رقبا نیز شدیدا در حال تلاش هستند. من اگر بتوانم از همه ی رقبای خویش بهتر ظاهر شوم، به پیروزی میرسم و این فقط هنگام اتمام مسابقه مشخص میشود و نه قبل آن!

پیروزی در انتخابات نیز، یک چیز کاملا احتمالی است. هرگز نمیتوان تضمین داد که کسی 100% برنده ی رقابتهای انتخاباتی میشود. تنها، احتمالِ کسبِ موفقیت در رقابتهای انتخاباتی ست، که بالا میرود. افزایش احتمالِ پیروزی یا پیروزی قطعی و تضمینی و 100%، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

پس نقشِ بهترین مشاور انتخاباتی شورای شهر و مجلس شورای اسلامی، برای موفقیت شما در رقابتهای انتخاباتی چیست؟ آیا آنها میتوانند به معنای واقعی شما را برای پیروزی در رقابتهای انتخاباتی آماده کنند؟ به زعم من (نویسنده ی مطلب – علیرضا رفیعی) بله میتوانند. آنها قطعا می توانند شما را برای پیروزی در رقابتهای انتخاباتی آماده و مهیّا سازند. البته نقش شما کاندید محترم انتخاباتی برای پیروزی در رقابتها بسیار پر رنگ است. اگر شما مایه و جنم نداشته باشید، قطعا مقهور و مغلوب خواهید بود. هیچ کس نمیتواند کمک تان کند.

مشاور انتخاباتی نقش یک مربّی را بازی میکند. شما به عنوان بازیکن فوتبال باید بدرخشید. حتی اگر بهترین مربی جهان را نیز داشته باشید، باز خودتان عامل اصلی پیروزی و شکست تان محسوب خواهید شد. اما نمیتوان نقش اساسی مربی را در نظر نگرفت. شما اگر بهترین مشاور انتخاباتی کشور را داشته باشید، میتوانید در مسیر صحیح قرار بگیرید. مساله همین است.

پیروزی در انتخابات ربطی به بیش از حد تلاش کردن و بیش از حد کار کردن ندارد، مساله قرار گرفتن در مسیر صحیح است که منتهی به پیروزی میشود.

نقش بهترین مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی جهت پیروزی در رقابتهای انتخاباتی چیست؟

بسیاری از ما به غلط فکر میکنیم که مهمترین عامل موفقیت در رقابتهای انتخاباتی تلاش است و تلاش است و تلاش! اینطور نیست، الزاما پر تلاش ترین کاندیدا برنده ی رقابتهای انتخاباتی نمیشوند. مساله ی اصلی قرار گرفتن در مسیر صحیح است. مسیری که ما را به پیروزی برساند. اشتباه بسیاری از کاندیدا این است که فکر میکنند استفاده از بهترین مشاورین انتخاباتی کشور جهت پیروزی در رقابتهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، یعنی متحمّلِ هزینه های فراوان شدن! اتفاقا یک مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، میتواند از هزینه های بی خود و بی جهت شما بکاهد. او کاری میکند که تیرهای شما به هدف بخورد، بدون اینکه به خطا برود.

به زعمِ من، وظیفه ی اصلی بهترین مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و کشور، این است که با کمترین هزینه ی ممکن، شما را به بیشترین و بهترین نتیجه برساند. قرار نیست که کاندیداها با صرف میلیارد ها تومان به نتیجه برسند. پس هنر یک مشاور تبلیغاتی چیست؟ ما از مشاور انتخاباتی استفاده میکنیم نه برای پرداخت هزینه های فراوان، بلکه کاهش هزینه ها، حذف هزینه های غیر ضروری و پرداخت هزینه، جایی که میبایستی هزینه است.

در اکثر مواقع ما جایی که باید هزینه نمیکنیم، زیرا جایی که نباید، هزینه کرده ایم. و این مهمترین عامل شکست خوردن های ماست.

اگر جایی که نباید هزینه نکنیم، میتوانیم پول مان را جایی که باید هزینه کنیم و همین میتواند موجب پیروزی ما شود. پس این فکر را از سرتان بیرون کنید که قرار است استفاده از بهترین مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، برای شما هزینه ی سنگینی بتراشد. اتفاقا اگر یک مشاور انتخاباتی، موجب کاهش هزینه های شما نشود، مفت نمیارزد و نمیتواند به شما کمک شایسته ای بکند.

از طرفی، کسی که از دور میبیند، بهتر میبیند. وقتی میخواهید تابلویی روی دیوار نصب کنید، کسی میرود دورتر، تا تصویر کل را نسبت به دیوار ببیند. و به شما میگوید که تصویر کج است یا راست، آنهم نسبت به دیوار! وقتی شما تابلو را نصب می کنید، اصلا دیوار را نمی بینید. وظیفه ی اصلی بهترین مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نیز این است که بتواند تصویر کل را برای شما ببیند. تصویر کل، چیزی ست که به صلاح شماست. شاید شما بخواهید در مجلسی حاضر شوید و صحبت کنید، اما تصویر کل میگوید شما در حال دشمن تراشی هستید و بهتر است هرگز چنین کاری نکنید.

بهتر است مشاور انتخاباتی بیاندیشد، و شما کاندیدای محترم اجرا کنید. البته بهتر است قبل از هر چیزی اطمینان حاصل کنید که بهترین مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را انتخاب کرده اید. وگرنه اندیشیدن های ایشان میتواند شما را به قهقرا ببرد. اما پس از کسب اطمینان، بهتر است کارهایی که میگوید را انجام دهید.

الزامات استفاده از مشاور انتخاباتی:

  • آشپز که چند تا شد، یا غذا شور میشود یا بی نمک! هیچ الزامی ندارد از چندین مشاور انتخاباتی استفاده کنید. شک نکنید به نتیجه نخواهید رسید. ممکن است هر مشاوری نظر درست خود را داشته باشد. اما پیروی از نظرات متعدد درست، میتواند بزرگترین لطمه را در انتخابات به شما وارد کند. شما فقط باید یک مشاور انتخاباتی جهت مجلس شورای اسلامی داشته باشید.
  • یک مربی داشته باشید. با یک مشاور انتخاباتی کار کنید. با نظرات یک نفر جلو بروید. حرف یکی را گوش کند. من میگویم که بهترین مشاور انتخاباتی را داشته باشید و فقط با توصیه های ایشان جلو بروید. اشکالِ استفاده از چندین مشاور انتخاباتی این است که امکان انجام تک تک توصیه های آنها اصلا ممکن نیست. یکی میگوید تا 3 صبح بیدار باش و سخت تلاش کن و بد نمیگوید، یکی میگوید 10 شب بخواب و لزومی به بیش از حد کار کردن وجود ندارد! هر کدام استدلال های خودشان را دارند. نمیتوانید به قسمتهایی از صحبتهای یکی گوش کنید، الباقی مسیر را با خط مشی دیگری سپری کنید! اشتباه محض است.
  • یا فقط با فکر خودتان پیش بروید، یا اگر قرار است از مشاور انتخاباتی استفاده کنید، با ایده ها و اندیشه های ایشان پیش بروید. قطعا 2 نظر بهتر از یک نظر است. اگر خود رای هستید و مرغ تان فقط و فقط یک پا دارد، توصیه می کنم بی خیال استفاده از مشاور انتخاباتی شود. 

علت اصلی استفاده از مشاور انتخاباتی این است که از او در دیدن چیزهایی که خودمان به خاطر تعصّباتِ بی دلیل و بی جهت نمی بینیم، استفاده کنیم. 

  • ما روی خودمان، روی طرز فکرمان، روی زبان بدن مان، روی صحبت کردن مان، روی پوشش مان، روی اندیشه ها و کردار و اعمال مان و… همه و همه تعصب داریم. در نتیجه نسبت به ایرادات و اشتباهات مان کور و کر هستیم. بهترین مشاور انتخاباتی، فاقد هرگونه تعصب است. او گاهی چشم ما می شود، زمانی که کوریم، گوش ما میشود، زمانی که کر هستیم. دست و پای ما میشود، زمانی که دچار فلج تحلیلی هستیم.
  • اگر میتوانید خودتان به نتیجه برسید، از مشاور انتخاباتی استفاده نکنید. غرور را کنار بگذارید و بپذیرید شما کامل نیستید و در هر زمینه ای نیاز به مشاوره دارید. مشاور، فرد کاملی نیست و اتفاقا میتواند دارای ضعف های بسیاری باشد.
  • مشاور انتخاباتی میبایستی تسلط و آگاهی کافی نسبت به تبلیغات انتخاباتی داشته باشید. تسلط بر تبلیغات خوب است، اما کافی نیست. آنچه اهمیت دارد داشتن دانش و آگاهی کافی نسبت به مبحث تبلیغات انتخاباتی ست. جهت آشنایی با بهترین تکنیک های تبلیغات انتخاباتی کلیک کنید.
5/5 - (1 امتیاز)