بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟

بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی چه چیزهایی را باید بداند؟

بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی میبایستی ابتدا به ساکن با توجه به نقاط قوت و ضعف کاندیداها به آنها راهکار ارائه دهند. اگر منِ کاندید، در سخنرانی بسیار ضعیف باشم و کل پلن و برنامه ریزی مشاور تبلیغات انتخاباتی حول محور ارائه سخنرانی های فراوان و پر قدرت باشد، این پروژه با شکست مواجه خواهد شد، زیرا بر اساس نقاط ضعفِ منِ کاندید، پیاده سازی شده است. ولی اگر روابط من قدرتمند و عالی باشد (نقطه قوّتِ من) و استراتژی تبلیغات انتخاباتی حول محور استفاده بهینه و مؤثر از این روابط باشد، این برنامه می‌تواند منجر به پیروزیِ منِ کاندید شود.

این یک نکته ی بسیار مهم در تبلیغات انتخاباتی است که نقاط قوت کاندیدای انتخاباتی میبایستی مورد توجه و تقویت قرار بگیرد، و نقاط ضعف آن‌چنان اهمیتی ندارد.

البته اگر یک کاندید، به ظاهرش هیچ اهمیتی نمی‌دهد، این یک نقطه ی ضعف قابل چشم‌پوشی نیست. بلکه مهمترین چیزی ست که میبایستی در کانون توجه قرار بگیرد. اما اگر کاندید اطلاعات سیاسی فراوان نداشته باشد، خیلی مهم نیست. جهت آشنایی با بهترین مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و کشور کلیک کنید.

بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی میبایستی در تشخیص مزیّت رقابتی شما با سایر رقبا، اشراف کامل داشته باشد. هیچ اهمیتی ندارد کاندیدا خودشان را شبیه هم کنند. تسبیح به دست بگیرند، کت و شلوار بپوشند، مثل هم حرف بزنند، مثل هم راه بروند و از هم تقلید کنند. آنچه اهمیت دارد شباهت های کاندیدا به همدیگر نیست. آنچه بسیار اهمیت دارد تفاوت های کاندیدا با همديگر است که ما به آن وجه تمایز می‌گوئیم.

 

بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی روی چه مواردی باید تسلط داشته باشد؟

بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نیک می‌داند که تنها عامل برنده ی شما نسبت به سایر کاندیداها، تفاوت‌های اساسی شما با سایر رقبایِ انتخاباتی تان است.

تفاوت‌هاست که کاندیدا را برنده می‌سازد و نه شباهت ها؛ مردم دنبال انتخاب فردی متفاوت نسبت به سایرین هستند، نه دنبال فردی شبیه دیگران. پس استراتژیِ تشخیص و تقويت وجه تمایز کاندیدا، برترین استراتژی مشاور تبلیغات انتخاباتی میباشد. برترین و بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی میبایستی کاملا مردم شناس باشند.

تا زمانی که مشاور تبلیغات انتخاباتی مردم را نشناسد، نمی‌تواند روی مردم تاثیر بگذارد.

هنگامی برنامه ها و استراتژی ها و پلن های تبلیغاتیِ مشاورِ تبلیغاتِ انتخاباتی جواب میدهد که روی مردم تاثیر بگذارد. اگر این برنامه ها برای مردم طراحی نشده باشد، پس برای چه کسی طراحی شده؟ وقتی مردم را نمی‌شناسید، چطور می‌خواهید روی‌شان تاثیر بگذارید؟ مردم شناسی مهمترین عامل پیروزی کاندیدا در رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی میباشد. کسی که مردم را بشناسد میتواند روی مردم اثر بگذارد و کسی که مردم را نشناسد بازنده ی میادین انتخاباتی ست.

بدترین نمایندگان مردم در جهان، چه مجلس، چه ریاست‌جمهوری و… همگی بزرگترین مردم شناسان شهر و کشور خویش بوده اند.

یکی از اساسی‌ ترین ویژگی های بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی کشور این است که بتواند با توجه به مردم شناسی و جامعه‌ شناسی و نیازسنجشیِ ناحيه جغرافیایی کاندیداهای مد نظر، و نقاط قوت ايشان، تدبیری بیاندیشد که مردم نقطه ی قوت ایشان را به عنوان نقطه ی عطف ایشان در نظر بگیرند، و سنخیتی اساسی بین آن بوجود بیاورند. یعنی متقاعد شوند که نقاط برجسته و توانایی های کاندید مورد نظر میتواند رافع نیازهای مردم شهر باشد. نمونه بازر آن میتواند شناسایی نیاز جامعه ی جوان شهر به اشتغال و از طرفی توان کاندیدا برای مباحث کارآفرینی باشد که می‌تواند راه‌گشا و چاره ی معضل بیکاری جوانان شهر باشد‌.

مهمترین ویژگی مشاور تبلیغات انتخاباتی شناسایی نیازهای جامعه ای ست که کاندید قرار است در آن عرض اندام کند. و از طرفی یافتن نقاط قوت و توان کاندید برای رفع نیازهای اساسی و استراتژی تبلیغاتی انتخاباتی جهت اینکه این توان در بوغ و کرنا به گوش مردم برسد.

تبلیغات به معنای پرزنت کردن و بیان ویژگی های ممتاز محصولات و کالاها و خدماتی ست که می‌فروشیم. قرار نیست چیزی پنهان شود. بیان ویژگی های ممتاز ریا محسوب نمی‌شود. باید ویژگی های مثبت جار زده شود تا همه بدانند.

 

وظایف مشاور تبلیغات انتخاباتی چیست؟

یکی از وظایف برترین و بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی این است که بتواند ویژگی های ممتاز کاندید را جار بزند و به گوش تمام مردم شهرش برساند.

همه باید بدانند کاندید میتواند چه گره هایی بگشاید. قرار نیست مردم را وادار کنیم به فرد خاصی رای دهند، همانطور که قرار نیست مردم را وادار کنیم کالای خاصی را بخرند. اما قرار است کاری کنیم که مردم خودجوش به فرد مورد نظر رای دهند. مشاور تبلیغات انتخاباتی به جای وادار کردن، از ترغیب کردن و تشویق کردن مخاطب مد نظر استفاده می‌کند. هنر بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی این است که کاری کند مردم تشویق و ترغیب شوند که خودشان به فرد مورد نظر رای موافق دهند و او را نماینده ی شهر خویش کنند.

رای آوردن شبیه عملیات فروش است.  رای آوردن مانند فروش کالاست. در فروش کالا مردم کالا را می‌پسندند و آن را سفارش می‌دهند. در رای دادن، مردم کاندید مورد نظر را می‌پسندند و او را به عنوان نماینده ی شهر انتخاب می‌کنند. در اینجا به جای کالا، یک شخص قرار است معرفی و تبلیغ شود.

بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نباید کاندید را تبدیل به موش آزمایشگاهی کند. مشاورین تبلیغات انتخاباتی میبایستی دارای تجربه لازم و کافی باشند. نه اینکه تازه بخواهند تجربه بیاندوزید. آن هم با پول و سرمایه ی کاندید!

تجربه ی مشاور انتخاباتی مجلس، در این بین بسیار ارزنده است. ممکن است یک مسیر بسیار طولانی و سخت را برای تان صاف و هموار و آسان سازد. کسی که دارای تجربه ی فراوان است، از هر گونه هيجانات زودگذر پرهیز می‌کند و می‌داند دقیقا چه چیزهایی نتیجه میدهند و از همه مهمتر چه چیزهایی نتیجه نمی‌دهد.

گاهی اوقات وقت ما بقدری درگیر اموری ست که نتیجه نمی‌دهد، که اصلا فرصت نمیکنیم به اموری که قطعا نتیجه می‌دهد بپردازیم. مشاور انتخاباتی با تجربه میداند چه چیزهایی جواب میدهند و چه چیزهایی جواب نمیدهند.

زیرا اموری که نتیجه نمی‌دهد بسیار بیشتر از امور مؤثر و نتیجه بخش است. کافی است بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی دقیقا بداند چه چیزی جواب میدهد، و چه چیزی دیگر مؤثر نیست. (ممکن است قبلا موثر بوده باشد ولی اکنون دیگر اثر آنچنانی ندارد) اگر بدانید چه چیزی جواب میدهد، تمرکزتان را روی همان چیز می‌گذارید و قطعا نتیجه ی بهتری میگیرید نسبت به حالتی که تمرکزتان پراکنده است و همزمان روی اموری که جواب میدهد و جواب نمی‌دهد وقت می‌گذارید.

گاهی موفقیت ما ربط مستقیمی به کارهایی که نباید بکنیم بستگی دارد.

در اینجا مسأله مهم تشخیص است. تشخیص اینکه چه چیزی جواب نمی‌دهد و نباید وقتمان را روی آن بگذاریم و چه چیزی جواب میدهد و باید حداکثر زمان ما صرف انجام آن شود.

بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی میبایستی بداند دقیقا جامعه ی امروز درگیر چه مسائل و مشکلاتی ست و از چه چیزی رنج می‌برد. مخصوصا جامعه ی هدفی که قرار است کاندید در آن عرض اندام کند. مثلا ممکن است کاندید در شهر قم، کاندید شده باشد. طبيعی ست مسائل و مشکلات مشترکی بین تمام مردم ایران وجود دارد. و البته مسائل و مشکلات خاصی در شهر قم وجود دارد که شاید شباهتی با مشکلات و مسائل شهر کاشان نداشته باشد.

تيم مشاور تبلیغات انتخاباتی میبایستی استراتژی های تبلیغاتی انتخاباتی کاندید را بر اساس حل این مشکلات و مسائل پیاده سازی کند و بچیند. تولید محتوا حرف اول را می‌زند. شما با تولید محتوای مناسب حول محور نیازهای اساسی مردم، می‌توانید روی ایشان بیشترین تأثیر ممکن را بگذارید.

وقتی ندانید درد مردم چیست، میخواهید به آنها چه بگوئید؟ وقتی نمیدانید کجای شان زخم برداشته، چگونه می‌خواهید به آنها التیام بدهید؟

برترین و بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از طریق تحقیق و بررسی میدانی دقیقا به اين نتيجه خواهد رسید که نیازهای اساسی و بنیادی مردم شهر چه چیزهایی هستند. چگونه می‌توان با پاسخ به نیازها، که همان کاندید مورد نظر است، مسائل و مشکلات را حل کرد.

مشاور تبلیغات انتخاباتی میبایستی شما کاندید محترم را به عنوان راه حل اصلی حل و فصل مشکلات و مسائل مردم معرفی کند.

ارائه راه حل بی ربط به مسائل بی اهمیت یا کم اهمیت هیچ گونه جذابیتی برای مردم ندارد. به زعم مردم، کسی که مشکلات ما را نمی‌شناسد و درک نمیکند، نمی‌تواند به ما کمک کند. پس قاعدتا نمیتواند نماینده ی شایسته ای برای مردم باشد.

بهترین فضاها برای تبلیغات انتخاباتی کجاست؟ میادین شهر؟ داخل کوچه ها؟ داخل اتوبان؟ دقیقا کجا؟ بهترین مشاور تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به خوبی این جواب را می‌دانند. ما باید در فضاهایی تبلیغ کنیم که مردم در آن حضور فعال و حداکثری داشته باشند. مردم 90% سرشان در گوشی موبایل شان است. پس اگر ما بتوانیم فاتح فضای مجازی بشویم، میتوانیم فاتح رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نیز بشویم. به شرطی که محتوایی مناسب را در بستری مناسب به سمع نظر مخاطب تان برسانید.

دیگر همه چیز با گذشته فرق کرده است. مردم در خیابان راه می‌روند و سرشان در گوشی شان است. حتی در حین رانندگی و عبور از خیابان و اتوبان نیز درگیر صفحه ی مجازی گوشی موبايل شان هستند. سعیِ کل مشاورین تبلیغات انتخاباتی این است که کاری کنند شما با تمام قدرت در فضای مجازی بدرخشید.

5/5 - (1 امتیاز)