خواستن کافی نیست؟ آیا خواستن می‌تواند ما را به تنهایی به موفقیت برساند؟

برای رسیدن به موفقیت، خواستن لازم است، اما کافی نیست. خواستن کافی نیست و نمی‌تواند شما را به موفقیتِ قطعی برساند. اگر می‌خواهید به موفقیت برسید، طبیعتا باید بخواهید، زیرا مادامی که نخواهید بدست نخواهید آورد. آنچه باعث میشود زودتر به خواسته ی خویش دست یابید، حدّت و شدّتِ خواسته تان است. کسی که شدیدا بخواهد، و هرگز دست از خواستن برندارد، قطعا به مطلوب و مقصود مدِّ نظرش دست خواهد یافت. شاید بخواهید ولی نرسید، اما قطعا اگر نخواهید، نمی‌رسید. خواستن آن هم با شدت و حدتِّ فراوان، احتمال رسیدن تان را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. اما خواستن کافی نیست، خواستن، لازمه و مقدمه ی موفقیت است‌. اما من معتقدم کسی که بخواهد، و دست از خواستن برندارد، و همواره روی خواسته اش پافشاری کند، کائنات اسباب تحقّقِ خواسته ی ایشان را فراهم و مهیّا می‌سازد.

اگر برای رسیدن به موفقیت خواستن کافی نیست، پس چه چیزی کافی است؟

هنوزم معتقدم برای رسیدن به موفقیت، خواستن کافی نیست، اما معتقدم سماجت و پافشاری و اصرار روی خواسته تان، و هرگز چشم برنداشتن از روی هدف مدِّ نظرتان، می‌تواند برای رسیدن به موفقیت کافی باشد. نیازی نیست هزاران روش مختلف برای نیل به موفقیت را امتحان کنید. همینکه بدانید دقیقا چه می‌خواهید و دست از خواسته های تان برندارید، و حاضر باشید بهای رسیدن به موفقیت را تمام و کمال بپردازید، حتما به خواسته تان خواهید رسید. اگر نرسید، جایِ شک، وجود دارد.

از طرفی وقتی خداوند و کائنات ببينند که تو سماجت داری، و هرگز دست از خواسته ی به حقّت برنمیداری، ابر و باد و مه و خورشید و فلک را اجیر می‌کند تا در خدمت تو باشد تا تو به هدفت و خواسته ات برسی… دوباره تکرار میکنم، ممکن است خواستن کافی نباشد، اما اگر نخواهید، بدون شک به هدف تان و مطلوب تان دست نخواهید یافت. همه چیز از خواستن شروع می‌شود. خواستن یعنی تصمیم قطعی برای رسیدن به هدفی خاص، بدون اینکه چیزی جلودارتان باشد‌ و پذیرفتن پرداخت تمام و کمالِ هزینه ی رسیدن تان.

وقتی چیزی را بخواهید، و هیچ چیز، جلودارتان نباشد، و حاضر باشید بهای تمام و کمال خواسته تان را بپردازید، موفقیت از آنِ شماست. خواستن کافی نیست، اما قسمت مهم ماجرا همین خواستن است. نمیتوانید کسی را که نمیخواهد به موفقیت زورکی برسانید، نمیتوانید کسی را که نمی‌خواهد به ثروت برسانید، به بهشت بفرستید و خوشبختش کنید. احتمالا خواهید گفت من تمام تلاشم‌ را کردم، خودش نخواست. در واقع نخواستنِ طرف مقابل عامل اصلی عدم موفقیت ایشان است.

خواستن کافی نیست، اما لازمه ی موفقیت است‌.

امکان ندارد کسی به موفقیت برسد، اما بگوید بدون فعل خواستن به موفقیت رسیدم. شاید شما بتوانید با نگرش مثبت و عزم راسخ و تلاشی فراوان در مسیر موفقیت حتمی قدم بردارید، اما همه ی اینها بدون خواستن بی فایده است. مخلص کلام اینکه اگر نخواهید حتی خداوند نیز نمی‌تواند برای تان کاری انجام دهد. خداوند سرنوشت هیچ شخص و قومی را عوض نمیکند و تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشان بخواهند. هرگز نمی‌توانید به کسی که خواهان موفقیت نیست، کمک کنید. او نمی‌خواهد. به همین سادگی؛ اگر میخواست صبح زود از خواب بر میخواست. اگر می‌خواست تکالیفش را به درستی انجام می‌داد. اگر می‌خواست مطالعه میکرد، ورزش میکرد، روی افزایش ارتباطات خویش کار میکرد، خودش را بهبود می‌بخشید، هرگز دست از رشد و پیشرفت شخصی بر نمی‌داشت. تمام کارهای لازم برای رسیدن به هدف مورد نظرش را انجام میداد و…

همه ی اینها مقدور و ممکن است به شرطی که انسان بخواهد. من می‌گویم خواستن اگر واقعا جدی باشد، می‌تواند کار خودش را بکند. خواستنِ واقعی می‌تواند برای تان کافی باشد. اگر کائنات متقاعد شود که شما تسلیم ناپذیر هستید ناگزیر خودش تسلیم شما میشود و آنچه را که می‌خواهید به شما اعطا می‌کند. بستگی دارد چقدر خواستن تان قوی باشد. خواستن، کافی نیست. اما اگر با تمام وجودتان بخواهید، برای تان کفایت می‌کند و خداوند تمام ابزار لازم برای تحققش را برای تان فراهم می‌کند. مسأله این است، چه جور خواستن؟ وقتی شدّتِ خواستن های ما ضعیف است، به احتمال بسیار قوی نمی‌توانیم به آنچه می‌خواهیم برسیم. میزان ارادت ما به اهداف مان بسیار مهم است. وقتی هدفت را با تمام وجود نمی‌خواهی و فقط ادعا میکنی که آن را میخواهی و برای بدست آوردنش هیچ کاری نمیکنی، آن خواستن شدید نیست، صرفا یک توهّم است. یک توهم توخالی و بی ارزش!

نکته ی بسیار مهم دیگر این است که باید آگاهی داشته باشیم، یعنی بدانیم چه روش هایی ممکن است ما را به مقصد و هدف مدِّ نظرمان برساند. بدون اقدام و عمل واقعی، خواستن کافی نیست. در واقع کسی که برای رسیدن به هدف و مراد خویش، قدم از قدم بر نمیدارد، در واقع هیچ تمایلی برای رسیدن به هدف مورد نظرش ندارد. اگر بخواهید، و مصمّم باشید و اقدامات لازم را انجام دهید، به هر هدفی خواهید رسید. سخن پایانی اینکه خواستن های ما میبایستی ربطی به ایمانِ فراوان ما داشته باشد. انسانهای با ایمان اگر خواسته شان واضح و مشخص باشد، خداوند آنها را به مرادشان می رساند. به شرطی که با هر بادی و سختی ای دست از خواستن های مان برنداریم. دنیا آماده ی رساندن ما به اهداف مان است اگر و فقط اگر بخواهیم!

5/5 - (1 امتیاز)