راز موفقیت انسان های پولدار و ثروتمندان کشف شد.

راز موفقیت انسان‌ های پولدار و ثروتمندان در چیست؟ چرا آنها موفق می‌شوند؟

 انسانهای ناموفق دائما در حال جستجو برای کشف راز موفقیت انسان های پولدار و موفق و ثروتمندان هستند. اگر بگويم موفقیت آنها هیچ رمز و رازی ندارد، باورتان می‌شود؟ آنها کارهایی انجام می‌دهند که انسانهای ناموفق انجام نمی‌دهند، و به دستاوردهایی می‌رسند که دیگران دست نمی‌یابند. اگر شما هم جسارت انجام کارهایی که را داشته باشید که انسان‌های موفق و ثروتمندان انجام میدهند، به نتایجی میرسید که ایشان دست یافتند. دنبال رمز و راز و موارد اینچنینی نباشید. ثروتمندان و انسانهای موفق، تمام کارهای لازم را امروز انجام می‌دهند، اما احتمالا شما تمام آنها را به تعویق می‌اندازید و به فردا موکول می‌کنید. مهمترین چیز طرز فکر ایشان است. اگر طرز فکر انسان های موفق و ثروتمندان را داشته باشید، میتوانید به دستاوردهای مشابه ایشان و حتی فراتر دست پیدا کنید. آنها جرئت دارند و با وجود ترس های شان دست به اقدام میزنند و آمادگی هرگونه بازخوردی را از اقدامات شان دارند. شاید تلاش کنید و ریسک کنید و نهایتا شکست بخورید، اما اگر کاری نکنید و دست روی دست بگذارید، شک نکنید برای ابد به هیج جایی نخواهید رسید و شکست خورده خواهید ماند.

راز موفقیت انسان‌های پولدار و ثروتمندان و موفق در این است که رویا پردازی می‌کنند و نیک می‌دانند که اهداف شان خواهند رسید. انسان‌های شکست خورده و ناموفق چون اطمینان دارند که هرگز به اهداف شان دست نمی‌يابند،  رویاپردازی نمی‌کنند و طبیعتا هیچ اقدامی برای دست‌یابی به رویاهای شان انجام نمی‌دهند. آنها به خودشان میگویند وقتی مطمئن هستم که به اهداف یا هدفم نمیرسم پس چه اقدامی انجام دهم؟ من چه تلاش کنم چه تلاش نکنم، همینم، باید قانع باشم و با همینی که الان هستم کنار بیایم، وگرنه من و چه به اهداف بزرگ، من و چه به پولدار و ثروتمند شدن! ببینید انسانهای ناموفق چگونه با خودشان حرف میزنند، خب معلوم است سرنوشت ما شبیه آنچه در سرمان می‌گذرد، خواهد شد. وقتی خود را درمانده و شکست خورده ببینید، درمانده و شکست خورده خواهید شد. انسان همانگونه می‌شود که باور دارد و خیال می‌کند. ما چیزی را که باور داریم خواهیم دید و محقق خواهیم ساخت.

انسان‌های پیروز و موفق و ثروتمندان، باورهای قدرتمند خدشه ناپذیری دارند. آنها هر چه می‌خواهند را بدست می‌آورند و هرگز نظر دیگران روی شان تاثیری نمیگذارد. کار خودشان را می‌کنند و موفق و پیروز می‌شوند. اگر هم به هر دلیلی شکست بخورند، مسئولیت شکست های شان را می‌پذیرند، از آن درس میگیرند و به راهشان ادامه میدهند، آنهم با تجربیات جدید و ارزشمندی که به دست آورده اند. هیچ چیز نمی‌تواند بین ایشان و اهداف شان فاصله بیاندازد. هدف های شان برای شان مقدس است. و اگر عقب نشینی کنند و دست از تلاش بکشند و دیگر تلاش نکنند و ادامه ندهند و همه چیز را رها کنند، خودشان را شکست خورده و ناموفق خواهند دانست. شکست خوردن برای شان شیرین تر از تسلیم شدن است. و این است طرز فکر انسان‌های به شدت موفق و ثروتمند! انسانهای موفق و پیروز و ثروتمند به شدت مقاومت شان بالاست و معتقد هستند که تنها راز موفقیت دوام آوردن و استقامت کردن است. 

راز موفقیت انسان های موفق و بزرگ و پولدار و ثروتمند این است که به شدت عمل گرا هستند. امروز و فردا نمیکنند، و کارهای امروز شان را به فردا و فرداهای دیگر و مخصوصا شنبه محوّل نمیکنند. انسانهای ناموفق و شکست خورده و مقهور هم کلی ایده های عالی در سر دارند، کلی هوش و نبوغ دارند و شاید هیچ چیزی از انسانهای موفق و متعالی کم نداشته باشند، اما چون هیچ قدم مثبت و موثری بر نمیدارند، و دائما مسامحه و اهمال کاری میکنند و کار امروز را به فردا می اندازند، در نتیجه هیچ نتیجه ای نمیگیرند. چرا باید نتیجه بگیرند؟ به خاطر کارهایی که نکرده اند انتظار دارند به چه چیزی دقیقا دست یابند؟ موفقیت نتیجه اقدامات عملی مستمر و موثر است، و نه پشت گوش انداختن های دائمی! تا کی میخواهید امروز و فردا کنید؟ تا کی میخواهید همه چیز را به تعویق بیاندازید؟ به خدا قسم، اهداف تان انتظارتان را می کشند. برخیزید، حرکت کنید، اقدام کنید و تلاش کنید و در جهت تحقق رویاهای تان گام بردارید. با انتظار کشیدن، هیچ معجزه ای رخ نمیدهد. این اقدام است که می تواند موجب تحقق تمام رویاهای شما شود.

راز موفقیت انسانهای پولدار و موفق و ثروتمند و بزرگ در این است که بهای رسیدن به موفقیت را می پردازند.

 اگر موفقیت بزرگان و ثروتمندان رازی داشته باشد این است که آنها بهای رسیدن به موفقیت شان را تمام و کمال میپردازند، آن هم پیش از اینکه به مقصود و هدف شان برسند. اگر حاضر باشید بهای هر چیزی را بپردازید، به شما قول میدهم به هر چیزی خواهید رسید. انسانهای ناموفق و شکست خورده کسانی هستند که میخواهند ابتدا موفق و ثروتمند و پیروز شوند، سپس بهای آن را بپردازند. امکان ندارد پیش از پرداختن بها، به موفقیت برسید. دانشجو آرزو می کند، اگر در کنکور قبول شوم حتما منظم و مرتب درس خواهم خواند. طرز فکری کاملا غلط و اشتباه است، اگر درس بخوانید در کنکور قبول میشوید. از خدا میخواهد که خدایا سلامتی اش را برگرداند، در این صورت قول میدهد ورزش کردن و رژیم غذایی سالم را شروع کند. باز هم طرز فکری غلط، اگر ورزش کنید و رژیم غذایی سالمی را مصرف کنید سلامتی تان باز خواهد گشت.

ما انتظار داریم ابتدا به ساکن امور به خودی خود درست و اصلاح گردد، سپس دست به اقدامی عملی بزنیم. از شما سوال می پرسم. اگر دانه ای نکارید، آیا سر از خاک بیرون می آورد؟ امکان ندارد. قدم اول را ما باید برداریم. اول ما باید دانه یا گیاه را بکاریم. سپس دانه و گیاه به مرور زمان سر از خاک بیرون می آورد و رشد میکند. آیا ممکن است ابتدا ثروتمند شویم سپس شروع کنیم به پس انداز کردن؟ خیر ممکن نیست. ابتدا باید پس انداز صورت بگیرد، سپس ثروت ایجاد شود. توجه کنید هر هدفی که ما داریم معلول است و قطعا دلیلی دارد و دارای یک ریشه است. درخت با میوه های فراوان حاصل ریشه هایش است. آگاهی، حاصل مطالعه و تجزیه و تحلیل و بررسی و کنجکاوی است. نمیتوان ابتدا به خرد و آگاهی رسید، سپس دست به مطالعه زد. ابتدا علت و ریشه باید وجود داشته باشد و دست به کار شود، تا نتیجه و خروجی مد نظر که همان درخت و میوه هایش و همچنین آگاهی ست، خودش را نشان بدهد.

علت و راز موفقیت بزرگان و انسانهای موفق و پولدار و ثروتمند نیز طرز فکرشان است. طرز فکر ریشه و علت است، موفقیت همان معلول و نتیجه ای که محصول علت بوده است. این طرز فکر انسانهاست که نتایج متفاوتی به بار می آورد. علت اصلی طرز فکر است، الباقی خروجی ست. اگر نسبت به خروجی و نتیجه دریافتی اعتراضی دارید، ریشه را در علت بجویید. اگر علت درست شود، معلول مورد نظر که همان پول و ثروت و موفقیت است به دست می آید. برای رسیدن به موفقیت باید فعل خواستن را صرف کنید. هر چند برای رسیدن به موفقیت خواستن لازم است، اما کافی نیست.

یکی دیگر از رازهای موفقیت انسانهای موفق و پیروز و سعادتمند و ثروتمند و پولدار این است که: آنها در شرایطی کاملا نامطئن اقدام می کنند، کارهایی را انجام میدهند که از انجامش واهمه دارند، در شرایط عدم قطعیت پیشروی میکنند و چون دل و جرئت فراوانی دارند در نهایت پیروز میشوند. آنها نیز میترسند، اما ترس ایشان را فلج نمیکند. با وجود ترس اقدام میکنند. انسانهای شکست خورده و ناموفق مادامی که از موفقیت شان اطمینان حاصل نکنند، قدم از قدم بر نمیدارند. هیچ تضمینی برای رسیدن به موفقیت، برای هیچ کسی وجود ندارد. 100 نفر در یک رقابت شرکت میکنند. فقط 1 نفر، اول میشود. بقیه اول نمیشوند. همه افراد در رقابت، تمام تلاش شان را میکنند که اول شوند اما فقط یک نفر اول میشود. 99 نفر، اول نمیشوند. حالا از شما میپرسم چه تضمینی وجود دارد با وجود 99 رقیب دیگر، که شبانه روزی تلاش و تمرین می کنند، شما نفر اول شوید؟ هیچ ضمانتی وجود ندارد. اما من شرکت میکنم، تمام تلاشم رو میکنم، شاید امروز نه، اما بالاخره یک روز موفق خواهم شد و مقام اول را کسب خواهم کرد. بدون اینکه به دنبال تضمین باشم، تلاش خواهم کرد. اگر پیروز شدم که چه عالی! اگر پیروز نشدم کلی چیز یاد خواهم گرفت و از رقابت ها لذت خواهم برد. هدف از شرکت در هر رقابتی صرفا اول شدن نیست، بلکه هدف میتواند لذت بردن از رقابتی باشد که شما خودتان را به دلیل نگرفتن تضمینی برای رسیدن به موفقیتی قطعی، محروم ساخته اید.

راز موفقیت انسان های موفق و بزرگ و پولدار و ثروتمند این است که سقف آرزوهای شان، آسمان است، نه یک متر بالاتر! کسانی که 10 برابر شما درآمد دارند، آیا 10 برابر شما کار می کنند؟ کسانی که 100 برابر یا 1000 برابر شما درآمد دارند چطور؟ راز موفقیت انسانهای بزرگ این است که اهداف شان بسیار بزرگ و نامحدود است. برای کائنات فرقی نمیکند یک متر زمین شما را آبیاری کند، یا 1000 هکتار آن را… بزرگی هدف شما هیچ زحمتی برای کائنات و خداوند ایجاد نمیکند.

5/5 - (1 امتیاز)