مقالات, مشاوره تبلیغاتی

علت پیروزی لاک پشت و دلیل شکست خرگوش

علت پیروزی لاک پشت و دلیل شکست خرگوش

علت پیروزی لاک پشت و دلیل شکست خرگوش

چرا لاک پشتِ کند توانست خرگوش سریع را شکست دهد؟

علت پیروزی لاک پشتِ کُند، بر خرگوشِ سریع چه چیزی میتواند باشد؟ در این داستان، لاک پشت نماد آهستگی و کندی، از طرفی خرگوش نمادِ سرعت و تیزی و چابکی ست. در داستان ها معمولا از اغراق استفاده میشود تا بتوان مفهوم و منظور داستان نویس را سریع و صریح به خواننده رساند. خیلی ها به غلط فکر می کنند، آهستگی عامل موفقیت لاکپشت و سرعت عامل شکست خوردن خرگوش قصه ی ما بوده است. در صورتی که اصلا اینطور نیست. آهستگی، یک امتیاز محسوب نمیشود، اما می تواند یک عیب به حساب بیاید. سرعت هم یک عیب نیست، اما می تواند یک مزیّتِ بزرگ و اساسی شمرده شود. طبیعی ست برنده ی مسابقه ی آهستگی و سرعت، سرعت خواهد بود. اما چرا خرگوش از لاک پشت شکست خورد؟ چرا لاک پشت توانست خرگوش را شکست دهد؟

لاک پشت در اندیشه ی پیروزی بود. اما احتمال شکست خوردنش بسیار زیاد بود. زیرا معیار موفقیت در مسابقه ی دو، سرعت است و نه چیز دیگری. این لاک پشت نبود که مسابقه را برد، این خرگوش بود که مسابقه را باخت. لاک پشت به حرکت مستمر خود ادامه داد. بدون اینکه در اندیشه ی شکست باشد. اگر لاک پشت خودش را بازنده میدید، اصلا حرکتی نمیکرد و مسابقه را به نفع خرگوش ترک میکرد. اما لاک پشت به حرکت خود ادامه داد. حتی اگر می باخت، کسی نمیتوانست شماتتش کند که چرا باختی؟ او تلاش خودش را کرده بود، و دچار عذاب وجدان ناشی از حرکت نکردن و ایستادن و از پیش خود را باختن نشده بود. کسی نمیتوانست از او خُرده بگیرد. لاک پشت تمام کاری را که باید میکرد، انجام داده بود. آهستگی و پیوستگی در حرکت، عامل پیروزی او بود. اگر مانند لاک پشت رقیبی داشته باشید که چند سر و گردن از شما بالاتر باشد، چه می کنید؟ فلج میشوید و هیچ اقدامی نمیکنید؟ از حرکت کردن دست بر میدارید زیرا سرعت حرکت تان قطعا از خرگوش و رقیب تان کمتر است؟ خودتان را از پیش بازنده میدانید؟

بخوانید  آیا چند برابر کردن فروش عملی است؟

چه درس هایی که از لاک پشت می توان آموخت؟ علت پیروزی لاک پشت چه بود؟

 • از رقیب خود نهراسید. با وجود اینکه ممکن است رقیب شما بسیار بهتر از شما عمل کند، قطعا دارای نقاط ضعفی ست که میتواند باعث پیروزی شما شود.
 • عظمت رقیب تان باعث نشود که فلج شوید. دست از تلاش برندارید. رقیب ممکن است هزاران نقطه ظعف داشته باشد. از جهاتی نیز از شما بهتر باشد. اما نباید فکر کنید او را نمیتوانید شکست دهید.
 • کار خودتان را بکنید. به حرکت کردن ادامه دهید. پیوسته حرکت کنید. نگران نتیجه نباشید. شاید رقیب بر شما پیروز شود. اما پیروز واقعی کسی ست که دست تلاش و حرکت پیوسته بر ندارد. شکست خورده ی واقعی کسی ست که خودش را شکست خورده بپندارد. برای کسی که دائما در حال تلاش و حرکت مداوم است، شکست معنی و مفهوم ندارد.
 • به دلیل حرکت آهسته ی لاک پشت، او در حال حرکت استراحت میکرد. حرکتش، حرکت محسوب نمیشد، بیشتر حالت استراحت داشت. بنابراین دلیلی نداشت که متوقف شود و استراحت کند. پیوستگی در حرکت و متوقف نشدن و ناامید نشدن و ادامه دادن بدون از دست دادن امید و امیدوار بودن به پیروزی و داشتن نگرش برنده، رمز موفقیت لاک پشت داستان ما محسوب میشد.
 • مهمترین عامل پیروزی لاک پشت در مسابقه این بود که کار را تمام کرد. خرگوش نزدیک خط پایان شده بود، اما کار را تمام نکرده بود.

چه درس هایی از خرگوش می توان آموخت؟ علت شکست خرگوش چه بود؟

 • خرگوش مزیت بزرگی برای پیروزی بر لاک پشت داشت. او سریع و چابک بود. احتمال پیروزی خرگوش بر لاک پشت با وجود سرعت بسیار زیادش نسبت به لاک پشت، بسیار بالاتر بود. خرگوش 1% احتمال نمیداد که از لاک پشت، شکست بخورد و احتمال پیروزی خود را 100 برابر میدید. اشتباه خرگوش این بود که مغرور شد. اشکال کار خرگوش این نبود که سرعتش زیاد بود، سرعت، مزیّت خرگوش بر لاک پشت بود. بلکه غرور بیش از حد و کاذبش باعث شکستش شد.
 • خیلی خوب است که ما اعتمادبنفس داشته باشیم و از نتیجه مسابقه و رقابت مطمئن باشیم. اما قرار نیست اطمینان از پیروزی باعث بشود که خودمان را پیش پیش برنده بدانیم و قبل از سوت داور، خودمان را برنده دانسته، جشن پیروزی بگیریم و از دست حرکت کردن و ادامه دادن بکشیم.
 • توقّف، غرور، اعتمادبنفس بیش از حد، دست کم گرفتن حریف و رقیب، خوشحالی و جشن پیروزی پیش از اعلام پیروزی و… عوامل اصلی شکست خوردن خرگوش از لاک پشت بودند.
 • در شطرنج مبحثی وجود دارد به نام سرمستی ناشی از پیروزی! یعنی اینکه ما شاد باشیم از اینکه برنده شده ایم، قبل از اینکه امتیاز به نفع ما ثبت شده باشد. هنوز امتیاز به نفع ما توسط داور ثبت نشده، اما ما خودمان را پیروز میدان میدانیم. به این میگویند سرمستی ناشی از پیروزی… پیش پیش خود را برنده دانستن و شل گرفتن حریف و دادن فضا برای پیروزی ایشان بر ما!
 • چرا خرگوش شکست خورد؟ خرگوش، با سرعت زیادی دوید و به خط پایان نزدیک شد، اطمینان حاصل کرد که پیروز میدان خواهد بود. نگاهی به لاک پشت انداخت. گفت: خوب است، او خیلی دور است، قطعا به من نمیرسد. فعلا چُرتی بزنم و استراحت کنم. خیالش راحت بود که کار تمام است. خواب خوش پیروزی را میدید. تا آنکه بیدار شد، دید ای داد بیداد، لاک پشت نزدیک خط پایان است. با عجله دوید که غفلتش را جبران کند. اما کار از کار گذشته بود. لاک پشت از خط پایان عبور کرد و خرگوش باخت.
 • علت پیروزی لاک پشت این بود که آرام و پیوسته به حرکت خود ادامه داد و توقف نکرد. اما علت شکست خرگوش این بود که غفلت کرد و خوابید و متوقف شد.
بخوانید  چرا میگویند پول پول می آورد؟

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود (منظور خرگوش است)

رهرو آن است که آرام و پیوسته رود (منظور لاک پشت است)

5/5 - (1 امتیاز)