به نظر شما علم بهتر است یا ثروت؟

این یک سوال تاریخی ست. همیشه این سوال را پرسیده اند که علم بهتر است یا ثروت؟ پاسخ قریب به اتفاق مردم دنیا این است که معلوم است، ثروت و پول بهتر از علم و دانش است. شاید 90% مردم بگویند که ثروت بهتر است، اما 10% مردم میگویند که علم بهتر است. به نظر من هر دو پاسخ اشتباه است. ثروت و ثروتمند شدن یک معلول است، یک نتیجه است. یعنی فرآیندی رخ داده تا فردی مثلا طی 5 سال ثروتمند شود. رابطه ی علت و معلولی وجود دارد. یعنی علت باعث شده که ثروت که همان معلول است رخ بدهد. زیباترین پاسخ سوال ” علم بهتر است یا ثروت ؟ ” را از امام علی(ع) بخوانید.

حالا سوال اینجاست علت چیست؟ چه چیزی و چه عاملی باعث ایجاد و تولید ثروت شده است؟ هیچ انسان ثروتمندی وجود ندارد که بی دلیل و همینجوری و یهویی و بدون زحمت یا بدون وجود علت، به پول و ثروت رسیده باشد. همیشه دلیل پشت پرده ای برای ثروتمند شدن افراد وجود داشته است. هیچ انسان ثروتمند و پولداری وجود ندارد که بدون داشتن علم و دانش به پول و ثروت رسیده باشد. علم و دانش و آگاهی است که با عمل ترکیب میشود و تولیدِ ثروت میکند.

امکان ندارد فردی ثروتمند بشود، مگر اینکه آموزش دیده باشد و دارای علم فراوان و تخصص باشد. هر فرد دارای ثروتی، دارای علم و تخصص نیز هست. ما پولدارِ بی سواد نداریم. منظورم را اشتباه برداشت نکنید. منظورم از سواد، سواد و علم دانشگاهی نیست. بلکه علم و سواد و تجربه عملی ست. ممکن است شما کسی را ببینید و بگویید که نگاه کن، فلانی ثروتمند است، ولی هیچ سوادی ندارد، گاو و گوسفندانش را فروخته و به این وضع درآمده است (ثروتمند شده است). به عبارتی ایشان چوپان بوده است. آیا چوپان بودن، کار ساده و آسانی ست که هر کسی از پسش بر بیاید؟

آیا چوپانی، علم و تخصص و دانش و آگاهی و تجربه نمی خواهد؟ آیا شما توانایی چوپانی دارید و انجام نمیدهید؟ آیا یک چوپان یک فرد بی سواد است؟ اصلا سواد را چطور تعریف می کنید؟ سواد، عبارت است که دانش شما در مورد یک چیزی یا یک کاری که اگر فاقد آن باشید نمیتوانید در آن زمینه به توفیق دست یابید. چوپان بی سواد، گلّه اش را از دست میدهد. گرگ، گله ی چوپان بی سواد و بی تجربه را غارت میکند. پس چوپان میبایستی بتواند از گله اش مراقبت و نگهداری کند و بتواند آنها را سالم نگهدارد و در نهایت با فروش آنها تجارت خود را حفظ کند.

علم بهتر است یا ثروت

از نظر شما علم بهتر است یا ثروت؟

بدون داشتن علم و آگاهی و سواد، نمیتوانیم به ثروت برسیم. پیش نیاز ثروتمند شدن، داشتن علم و آگاهی و تخصص و مهارت است. شما اگر گواهینامه راهنمایی و رانندگی نداشته باشید، هرگز نمیتوانید رانندگی کنید. شما بایستی آموزش ببینید. آموزشی علمی، عملی و تجربه باعث میشود به مرور زمان رانندگی تان بهتر و بهتر و بهتر شود. ثروتمند شدن نیز نیاز به علم و دانش و تخصص و آگاهی و مهارت و دارد. در واقع بدون علم، ثروتمند شدن غیر ممکن است. این یکی (علم) پیش نیاز خلق آن یکی (ثروت) است. هر دو لازم است.

حتی نمیتوان پرسید که ایمان بهتر است یا ثروت؟ چرا که اگر ثروت و دارایی و رفاه وجود نداشته باشد، ایمان تان نیز تباه خواهد شد و از بین خواهد رفت. در واقع سواله ” علم بهتر است یا ثروت؟ ” یک سوال کاملا اشتباه و انحرافی ست. که شما را تشویق می کند به اینکه بین یکی از این دو (علم یا ثروت) سراغ یکی بروید. یعنی تکلیف تان را مشخص کنید. یا بروید سراغ علم، یا بروید سراغ ثروت. هر دو باهم نمی شود. چه طرز تفکر مسخره ای! اگر میخواهید علم و دانش به دست بیاورید، بهترین راه خواندن کتاب است. برای اینکه بدانید چرا باید کتاب بخوانیم روی لینک کلیک کنید.

من به هر دو نیاز دارم. هم به پول و ثروت و مال و منال، هم به علم و دانش و آگاهی و تجربه! جفتش را باهم میخواهم. لطفا مرا منحرف و تشویق نکنید به انتخاب یکی از این دو. هر دو، مورد نیاز ماست. از طرفی بدون علم و دانش و تجربه و آگاهی و مهارت و تخصص، علم و ثروت و دولت، بدست نمی آید. هیچ اشکالی ندارد. هر دو را با هم بخواهید. وقتی یک متخصص باشید، پول خودش دنبال تان می آید.

یک فروشنده ی ثروتمند را در نظر بگیرید. او مهارت و دانش فراوانی در زمینه فروش و بازاریابی دارد. و از این راه توانسته به دولت و ثروت و مکنت و مال فراوانی دست پیدا کند. او بدون علم نمیتوانست فروشنده موفقی شود، و نمیتوانست به ثروت فراوانی دست پیدا کند.

پیش نیاز ثروتمند شدن، داشتن علم است. اگر بلد نباشید (علم نداشته باشید) که پول در بیاورید (ثروتمند شوید)، فقیر خواهید ماند. پول و ثروت، محصول علم و دانش هستند.

علم بهتر است یا ثروت؟ لطفا هر دو را باهم بخواهید. من هم علم میخواهم و هم ثروت. ذهن شما نباید اینگونه باشد که قرار باشد روی یکی تمرکز کند. علم و ثروت را با هم بخواهید. هیچ اشکالی ندارد. هم علم خوب است و هم ثروت. تمرکز روی یکی و فدا کردن یکی دیگر، هیچ فایده ای ندارد. ما میبایستی هر دو را بخواهیم. اگر علم داشته باشد اما ثروتمند نباشید، علم تان کارگر و موثر واقع نخواهد شد. هر چقدر علم و مهارت و تجربیات تان بیشتر باشد، احتمال موفقیت و ثروتمند شدن تان افزایش خواهد یافت.

زین پس اگر از شما سوال پرسیدند که علم بهتر است یا ثروت؟ لازم نیست پاسخ بدهید. پاسخ من این است که سوال اشتباهی مطرح کرده اید. این سوال از پایه اشتباه است. مثل اینکه بپرسیم مرغ بهتر است یا تخم مرغ؟ ثروت (تخم مرغ) از مرغ(علم و دانش) به عمل می آید. بدون مرغ، تخم مرغی نخواهد بود. بدون وجود علم و دانش نمیتوانیم به ثروت دست پیدا کنیم. علم و دانش، پیش نیاز و پایه های ثروتمند شدن محسوب میشوند. من ابتدا جویای علم و دانش و مهارت و تجربه و سپس خواستار دولت و مال و منال و ثروت هستم. عمل به علم و داش و آگاهی میتواند ما را به ثروت و مکنت و دولت برساند.

علم بهتر است یا ثروت ؟ اصلا آیا سوال درستی است؟

به نظر من سوال اشتباهی است. نکته اینجاست چه کسی ما را ملزم کرده که بین علم و ثروت، یکی را انتخاب کنیم؟ چرا نباید بتوانیم هر 2 را انتخاب کنیم؟ نکته اینجاست هم ثروت میتواند بر علم ما بیفزاید، هم علم میتواند بر ثروت ما بیافزاید. این دو از هم جدا نیستند. قرار نیست بین خیر و شر یکی را انتخاب کنیم. چرا قرار است بین دو چیز خوب و مفید و لازم، یکی را انتخاب کنیم و از دیگری محروم باشیم؟ از طرفی هر کدام میتواند ما را به دیگری برساند. علم ما را به ثروت و ثروت ما را به علم برساند.

کسی که بداند (دارای علم و دانش باشد) راحت تر و سریع تر به مقصد می رسد. کسی هم که ثروت داشته باشد، تمامی ابزارهای لازم برای رسیدن به مقصد را سریع تر و راحت تر تهیه میکند، در نتیجه این دو (علم و ثروت) لازم و ملزوم همدیگرند و هر یک میتواند دیگری را خلق کند.

بنابراین پرسشِ علم بهتر است یا ثروت، سوال کاملا اشتباه و غلطی است. هر دو خوب است. هر دو مورد نیاز است. و قرار نیست ما با برخورداری از یکی، از دیگری محروم شویم. ما باید در کسب هر دو بکوشیم. علم و دانش و آگاهی و سواد، چیزی نیست که کسی آن را از ما بدزدد. اما ثروت میتواند مورد دستبرد واقع گردد. با داشتن دانش و علمِ تحصیل مال و پول و ثروت، میتواند خلق ثروت کرد. قرار نیست یا جاهلِ ثروتمند باشیم یا آگاهِ فقیر! میتوانیم آگاهِ ثروتمند باشیم.

 

5/5 - (1 امتیاز)