همه چیز درباره ی موفقیت و رازهای موفق شدن

حقایق ناگفته در مورد موفقیت و موفق شدن

در این مطلب میخواهیم در مورد موفقیت و رازهای موفق شدن صحبت کنیم. ابتدا باید بدانید هیچ رمز و رازی برای رسیدن به موفقیت و موفق شدن وجود ندارد. راز، چیزی ست که پنهان است و هیچ کس آن را نمیداند، یا حداقل اینکه کمتر کسی آن را میداند. وقتی پاسخ، در اختیار همه است، پس راز و مگویی وجود ندارد. در واقع، رازِ برملا شده، دیگر راز محسوب نمیشود. رازهای موفقیت و موفق شدن، یکی یکی کشف شده اند. برای موفقیت و موفق شدن کافی ست آنچه که میدانیم را انجام دهیم. در تمامی موارد، فاصله ی بین موفقیت و عدم موفقیت، انجام دادن و اجرا کردن است. کافی ست آنچه که میدانید درست است و واقعا درست است را انجام دهید، تا به موفقیت برسید. در مطلب دیگری اشاره کردیم که تنها راز موفقیت دوام آوردن و استقامت کردن است. هنوز هم همین را میگوییم. اما در این مطلب پا را فراتر میگذاریم و به حقایق جالب دیگری اشاره خواهیم کرد. کمتر کسی هست که نداند و یا نشنیده باشد که تنها راز موفقیت و موفق شدن، دوام آوردن و استقامت کردن است، همه شنیده اند، بارها و بارها نیز شنیده اند. اما با این وجود چرا همه به موفقیت نمیرسند و موفق نمیشوند؟ آیا چیز دیگری در مورد موفقیت و موفق شدن وجود دارد که ما نمیدانیم و از آن بی خبریم؟

در 99% کتابهای موفقیت به مهمترین عامل موفقیت و موفق شدن اشاره شده که همان تلاش کردن است. کسانی را میشناسم که بسیار تلاش میکنند، اما به جایی نرسیده اند. حتی باور کنید از توماس ادیسون نیز بیشتر تلاش می کنند. تلاش کردن شاید یکی از عوامل مهم و کلیدی موفقیت و موفق شدن محسوب شود، اما تنها عامل و مهمترین عامل موفقیت، نیست. این را به تجربه میگویم. کسانی که من میشناسم بیشتر تفریح میکنند، بیشتر استراحت میکنند، بیشتر میخندند، بیشتر با خانواده وقت میگذارند، اما بیشتر نیز ثروتمند هستند. این جماعت با تلاش کمتر به موفقیت بیشتر دست می یابند. شاید در رقابتهای ورزشی، هر کسی که بیشتر تلاش کند و بیشتر عرق بریزد و بیشتر درد بکشد، بیشتر به موفقیت برسد. اما در همان عرصه نیز کسانی هستند که خیلی بیشتر از قهرمانان جهان تلاش میکنند و عرق میریزند، اما به گردِ پای قهرمانان جهان نیز نمیرسند. اینجاست که با یک راز مواجه میشویم. موفقیت با بیشتر تلاش کردن و بیشتر عرق ریختن بدست نمیآید. کره ی زمین پُر است از انسانهایِ فوق العاده زحمت کش، اما در عین حال شکست خورده! البته که تلاش کردن و عرق ریختن بسیار مهم است. اما حلقه ی مفقوده ی دیگری در راه است که باید با آن آشنا شویم. این راز را با شما در میان میگذارم. مهمتر از تلاش کردن و عرق ریختن، حرکت در مسیر صحیح است. بسیاری از کتابهای خودیاری و موفقیت، موفق شدن و موفقیت را مرهون و مدیون اقدامات فوری و بی وقفه میدانند. بعضی از کتابها تاکید بیش از حدی روی پافشاری و مداومت و مقاومت دارند. بعضی دیگر روی تلاش کردن های فراوان و عرق ریختن و دست از تلاش نکشیدن و…

موفقیت و موفق شدن به حرکت، اقدام، تلاش، سعی، کوشش، مقاومت، مداومت، پایمردی، اراده، استقامت، ایمان، نگرش مثبت، باور و… نیاز دارد، اما در مسیر صحیح! جان کلام حرکت در مسیر صحیح است. اگر در مسیر غلطی در حال حرکت کردن باشید، هرگز طعمِ شیرینِ موفقیت و موفق شدن را نخواهید چشید. به زعمِ من حتی اگر با الاغ حرکت کنید ولی در مسیر صحیح، 100% به مقصود و هدف مدِّ نظرتان خواهید رسید. در واقع به موفقیت خواهید رسید و موفق شدن فقط و فقط در مسیر صحیح است که اتفاق می افتد.

مهمترین عامل موفقیت و موفق شدن حرکت در مسیر صحیح و درست میباشد.

مسیر صحیح چه مسیری ست؟ مسیر صحیح، مسیری ست که ختم به موفقیت می شود. اغلب ما میدانیم کدام مسیرها به موفقیت و موفق شدن ختم میشوند، و چه مسیرهایی هرگز ما را به موفقیت و موفق شدن، نخواهند رساند. اما نکته ی بسیار بسیار مهم این است که مادامی که ندانیم مسیر صحیح کدام است، واقعا مقدار تلاش های ما بی اهمیت است. در قدم اول، ابتدا به ساکن، باید مسیر صحیح را پیدا کنیم. برای حرکت کردن عجله نکنید. من شما را به بی تحرکّی دعوت نمیکنم. اما از شما میخواهم قبل از هر چیزی مسیر حرکتِ درست را انتخاب کنید. سرعتِ حرکتِ شما خیلی مهم نیست. نه دنبال این باشید که زودتر حرکت کنید، و نه دنبالِ حرکتِ سریع باشید تا اینکه زودتر برسید. تمام هدفِ شما ابتدا به ساکن باید حرکتِ در مسیر صحیح باشد. موفقیت در مسیر صحیح حتمی ست. به دنبال تقلب نباشید. به دنبال میان بر نباشید. به دنبالِ مسیر صحیح باشید. به شما قول میدهم تمام اتفاقات خوب، تمام موفقیت ها، تمام پیروزی ها در مسیر صحیح قرار گرفته است. همه افراد فقط و فقط در عبارتِ ” حرکت در مسیر صحیح ” به واژه ی ” حرکت ” توجه می کنند. حرکت کردن، با تمام قدرت حرکت کردن، با تمام وجود حرکت کردن، افتادن و برخواستن، از پا نیفتادن، متوقف نشدن، تلاش کردن و… همه ی اینها جزئی از حرکت کردن هستند. اما 50% ماجرا حرکت کردن است. 50% دیگر، حرکت کردن در مسیر صحیح است. حرکت در مسیر غلط ما را در بدبختی و فقر و بیچارگی و شکست فرو میبرد. حرکت به سمتِ جهنم، ما را به بهشت نمیرساند. اینکه می گویند از تو حرکت، از خدا برکت، زمانی درست است و صدق میکند که حرکت در مسیر درست و صراطِ مستقیم صورت گرفته باشد. خداوند به حرکتِ شما در مسیر غلط و اشتباه هیچ برکتی نخواهد داد. بیش از 99% جامعه تمام توجه شان به قسمت اول ماجراست: حرکت کردن!

مادامی که حرکت نکنید، هرگز به هیچ مقصد و مقصود و هدفی نخواهید رسید. اما حرکت در مسیر غلط چه فایده ای دارد؟ نه شما را به موفقیت می رساند، از طرفی تمام انرژی و انگیزه و اراده ی شما را خواهد خورد و نابود خواهد کرد. حتی اگر مسیر صحیحِ موفق شدن و موفقیت را بیابید، انرژی و انگیزه ای برای ادامه دادن مسیر نخواهید داشت. زیرا حرکت در مسیر غلط و اشتباه، تمامِ منابعِ شما را نابود کرده است. برای موفقیت و موفق شدن حتما و حتما احتیاج است که قبل از حرکت بسنجید و ببینید آیا حرکت شما در مسیر صحیحی دارد صورت میگیرد یا خیر؟ متاسفانه عجله برای رسیدن به موفقیت و موفق شدن، عامل اصلی وارد شدن ما در مسیر غلط و اشتباه است. تنها راهی که به موفقیت می رسد، مسیر صحیح است. مسیر صحیح را نمیشناسید؟ خب، بگردید پیدا کنید. یافتن مسیر صحیحِ موفقیت، مهمتر از حرکت کردن است. قبل از حرکت کردن باید بدانیم آیا مسیری که میرویم ما را حتما به موفقیت می رساند یا خیر؟

چه عواملی باعث موفقیت و موفق شدن خواهند شد؟

به مهمترین عامل که اشاره شد. (مهمترین عامل موفقیت و موفق شدن، حرکت کردن در مسیر صحیح است) فرض کنیم قرار است حرکت در مسیر صحیح اتفاق بیفتد. حال به عوامل دیگری به جز این مورد میپردازیم:

  • موفقیت و موفق شدن مقدور و ممکن است به شرطی که خودتان را در حال موفقیت و موفق شدن ببینید. موفقیت و موفق شدن 2 بار اتفاق می افتد. بار اول در ذهن، بار دوم در عالمِ واقعیت! اگر موفقیت و موفق شدن را در ذهن خود نتوانید ببینید، هرگز در عالم واقعیت رخ نخواهد داد. همه چیز ابتدای در دنیای ذهن و تخیّلِ شما خلق میشود، ابتدا فقط خودتان آن را میبینید، سپس تمامِ دنیا آن را خواهد دید. به شرطی که چشم از اهداف تان بر ندارید. مادامی که به هدف تان نرسیدید، تحت هیچ شرایطی چشم از آن برندارید. موفقیت و موفق شدن به تصویرسازی های مثبت شما حولِ محورِ اهداف تان، ربط مستقیمی دارد.
  • موفقیت و موفق شدن ربط مستقیمی به انگیزه ها و چرایی شما دارد. خیلی از مردم فکر می کنند، اراده ی پولادین عامل مهمی برای رسیدن به هدف و مقصد و مقصود است. اما برای رسیدن به موفقیت و موفق شدن، داشتن انگیزه و داشتن هدف و داشتن یک چراییِ اساسی، بسیار مهمتر از داشتن اراده ی پولادین است. مثلا اگر شما جلسه ی مهم کاری داشته باشید، و این جلسه نقشی اساسی در رساندنِ شما به هدف تان بتواند ایفا کند، و مثلا قرار باشد ساعت 7 صبح این جلسه برگزار شود، لازم نیست شما اراده ی پولادینی برای برخواستن از خواب، و رساندن خودتان به جلسه داشته باشید. انگیزه ی کافی، شما را بیدار می کند. وقتی هدف نامشخص باشد، وقتی انگیزه کافی نباشد، وقتی دلیل محکمی نداشته باشید، بله، نیاز به اراده ی پولادین است. در نظر بگیرید یک دکتر، به یک فرد چاق اخطار داده باشد که اگر 20 کیلو ظرف 6 ماه لاغر نکنی، خواهی مرد. نمردن، زنده ماندن و ادامه ی حیات، بقدری دلیلِ محکمی حساب میشود، که آن فرد چاق را هر روز وادار خواهد کرد هر کاری کند تا ظرفِ 6 ماه، 20 کیلو لاغر شود. وقتی انگیزه نباشد و دلایل برای موفقیت کافی نباشد، مجبوریم از قدرتِ اراده بهره بجوییم. برای موفق شدن و رسیدن به موفقیت، انگیزه و دلیل لازم است و نه اراده! دوره ی اراده فولادین دیگر به سر آمده است. همین که انگیزه داشته باشید و همچنین چرایی محکم، برای موفق شدن کافی ست.
  • یکی از رازهای موفق شدن و موفقیت داشتن ایمانِ وافر است. بدون ایمان نیز میتوانید به موفقیت برسید. اما با وجودِ ایمان، زودتر موفقیت را در آغوش خود خواهید کشید. ایمان، سرعتِ رسیدن شما به موفقیت را افزایش میدهد. اما داشتن شک و تردید، موانعِ فراوانی پیشِ پایِ شما در مسیر موفق شدن، خواهد گذاشت. جالب اینجاست، ایمان موانع را از سر راهتان بر میدارد. و شک و تردید، دائما مانع پیش پای تان خواهد گذاشت. حرکت در مسیر صحیح، گاهی خسته کننده به نظر می رسد. گاهی تصمیم میگیریم ادامه ندهیم، دیگر پیشروی نکنیم. روحیه ی خودمان را از دست میدهیم و… اما ایمان به رسیدنِ به مقصود و موفقیت ما را بلند می کند و تصمیم میگیریم ادامه دهیم. سرمستی ناشی از رسیدن به هدف و ایمانِ فراوان از اینکه حتما به موفقیت میرسیم و موفق شدن حتمی و قطعی ست، ما را به مقصودمان خواهد رساند. کافی ست تردید و دودلی و شک را کنار بگذاریم و با تمام وجود در مسیر صحیح حرکت کنیم تا به مقصد مان رهنمون شویم.
5/5 - (1 امتیاز)