ویژگی ثروتمندان خود ساخته چیست؟

 ثروتمندان خودساخته چگونه ثروتمند و پولدار میشوند؟

ثروتمندان خود ساخته، ثروتمندانی هستند که از ابتدا پولدار و ثروتمند نبوده اند، بلکه به مرور زمان به پول و ثروت رسیده اند. چگونه می شود فردی که در ابتدا بی پول و ندار بوده، توانسته به جاه و ثروت و مکنت و مال و منال برسد؟ پاسخ من این است که به مرور، و نه سریع. کمتر کسی را دیده ام که به مرور ثروتمند نشده باشد، مگر اینکه اصول ثروتمند شدن را به درستی پیاده سازی و اجرا نکرده باشد و کمتر کسی را دیده ام که خیلی سریع به ثروت رسیده باشد و ثروتش را بر باد ندهد. چیزی که سریع بدست بیاید، ممکن است سریع از دست برود و چیزی که به مرور به دستش بیاورید، بعید است آن را سریع از دست بدهید. دلیلش را به شما میگویم.

چیزی که باعث میشود فردی به ثروت و مکنت برسد، شخصیت اوست که به مرور زمان ساخته شده است. امکان ندارد شخصیت نداشته باشید و چیزی را بدست بیاورید و آن چیز را بتوانید نگه دارید. ثروتمندان خود ساخته ابتدا شخصیت شان بزرگ میشود، سپس ثروت بدست می آورند.  ثروت بیشتری که از طریق رشد شخصیت نصیب تان شود، هرگز از دست نخواهد رفت. در واقع رشد شخصیت شما می تواند ثروت را سمت شما جذب کند. بدون شخصیت، ثروت تباه میشود.

جالب اینجاست که اگر ثروت ثروتمندان خودساخته را بگیرید و به فقرا بدهید، به مرور زمان، ثروتمندان خود ساخته ثروت از دست رفته خود را بدست می آورند، و فقرا ثروت شان را از دست میدهند. گواه صحبت من کسانی هستند که در قرعه کشی ها برنده شده اند و ثروت زیادی بدست آورده اند و به مرور تمام آن را از دست داده اند. و ثروتمندان خودساخته ی فراوانی را دیده ام که ثروت شان را به هر دلیلی از دست داده اند، اما به مرور زمان همان مقدار یا بیشتر را از طریقی فعالیتی دیگر یا همان فعالیت بدست آورده اند.

وقتی شخصیت شما مطابق اصول ثروتمند شدن ساخته و پرداخته شده باشد، شما نیز می توانید تبدیل به یک ثروتمند خودساخته شوید، حتی اگر تمام ثروت خودتان را از دست داده باشید و آهی در بساط نداشته باشید و یا اصلا از همان ابتدا هیچ پول و پس اندازی نداشته باشید. ویژگی های ثروتمندان خودساخته علت و سبب جذب ثروت فراوان توسط ایشان میشود. هر چقدر بیشتر روی خودتان و شخصیت تان کار کنید، ثروت بیشتری بدست خواهید آورد. هستند کسانی که بدون کار کردن روی شخصیت به ثروت فراوانی دست یافته اند. اما وقتی شخصیت نداشته باشند یا تمام یا بخشی از پول شان را از دست میدهند، یا هنر لذت بردن از ثروت شان را نخواهند داشت.

بارها دیده ام که فردی را مسخره می کنند که فلانی اصلا سواد ندارد. گاو و گوسفندان خود را فروخته آمده شهر و آدم شده است. شخصیت انسانها به مقدار سوادشان یا شغل فعلی شان بستگی ندارد. شخصیت ساخته میشود آنهم به مرور زمان با آموزش دیدن و تربیت شدن. تربیت شدن مخصوص حیوانات خانگی و کودکان نیست. همه انسانها به مرور زمان در حال تربیت شدن هستند. آنهم به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از طریق مختلف!

ثروتمندان خودساخته توانسته اند خودشان را جوری بسازند و تربیت کنند که پول و ثروت براحتی جذب شان میشود. اما فقرا به گونه ای خودشان را ساخته اند که پول و ثروت از دست شان فرار میکند. اگر بگویم همه چیز به شخصیت شما بستگی دارد، گزافه نگته ام. در هر زمینه ای که میخواهید رشد کنید، در همان زمینه شخصت تان را رشد دهید، خواهید دید کع موفقیت به سمت شما می آید. اگر شما دارای ویژگی های شخصیتی یک ورزشکار موفق باشید، موفقیت های بزرگ ورزشی می تواند نصیب تان شود. تقلب در هیچ زمینه ای شما را بالا نمی کشد.

ویژگی ثروتمندان خودساخته چیست؟

  • ثروتمندان خود ساخته اصول ثروتمند شدن را به مرور یاد گرفته و به این نقطه رسیده اند. خیلی ها فکر می کنند ثروتمند شدن شانسی است و ممکن است تقّی به توقّی و یک نفر ثروتمند شود. من که اصلا قبول ندارم. امکان ندارد فردی یهویی ثروتمند شده باشد، مگر اینکه ثروت کلانی به ایشان ارث رسیده باشد و اگر شخصیت لازم برای نگه داشتن و توسعه ثروت را نداشته باشد، آنرا از دست خواهد داد.
  • ثروتمندان خود ساخته، خسیس نیستند و از خرج کردن دریغ نمیکنند. اشتباه بزرگی ست که فکر کنیم فلانی ثروتمند شده، به این دلیل که خسیس است و پول خرج نمیکند. خیلی وقتها منظورمان این است که فلانی اگر آدم سخاوتمندی است پس باید پولهایش را بذل و بخشش کند و به ما پول قرض بدهد. خیر، قرار نیست ثروتمندان خودساخته پولهایش را همینطوری الکی بذل و بخشش کنند و از دست بدهند.
  • ثروتمندان خودساخته حسابگر هستند، خسیس نیستند، یعنی پول های شان را با حساب و کتاب خرج می کنند. خسیس کسی ست که برای ضروریات خودش نیز هزینه نمیکند، حسابگر کسی که ست که جایی که باید خرج می کند.
  • ثروتمندان خود ساخته پول پرست نیستند. پول را دوست دارند، اما نمیپرستند. این دو با هم تفاوت دارند. پرستیدن پول یعنی اسیر پول بودن، زندانی پول بودن، و عدم آزادی، اما علاقمند بودن به پول یعنی احترام گذاشتن به پول و آزادی! پول قرار است به ثروتمندان آزادی بدهد، نه اینکه آنها را اسیر و برده ی خودش کند.
  • ثروتمندان خود ساخته هزینه های شان را یادداشت میکنند. آنها از میزان دقیق دارایی ها و اموال و بدهی های شان اطلاع دارند. وقتی همه چیز را روی کاغذ می آورید، می توانید آن را مدیریت و کنترل کنید.
  • ثروتمندان خود ساخته، زندان بان پول های شان نیستند. اینطور نیست که انها پول های شان را قایم کنند و جایش را به کسی نگویند. آنها پول های شان را به جریان میاندازند. فراموش نکنید پولِ در گردش است که می تواند پول های بیشتری جذب شما کند.
  • ثروتمندان خودساخته هدف های متمرکزی دارند. آنها از این شاخه به آن شاخه نمی پرند و استاد تمرکز روی چیزهای بخصوصی هستند. اما سایرین متاسفانه دائما از این شاخه به آن شاخه میپرند و همه کاره های هیچ کاره هستند.

در مطالب بعدی در مورد سایر خصوصیات ثروتمندان خود ساخته صحبت خواهیم کرد.

5/5 - (1 امتیاز)