چگونه از رقبا پیشی بگیریم؟

چگونه از رقبا پیشی بگیریم؟ و آنها را در میدان رقابت شکست دهیم؟ آیا ممکن است؟ اصلا آیا مهم است که به آنها توجه داشته باشیم؟ به نطرتان بهتر نیست آنها کار خودشان را انجام دهند و ما نیز همچنین؟ اصلا رقابت برای چیست؟ آیا رقابت برای پیشرفت خوب است؟ آیا بهتر نیست به جای توجه به رقبا به خودمان و نقاط ضعف مان توجه کنیم؟ ابنها سوالات بسیار مهمی هستند که ما باید به آن توجه داشته باشیم و در صدد پاسخ به آنها بر بیاییم….

دنیای کسب و کار امروزی، دنیای توجه به مشتری و مخاطبین و کاربران و سفارش دهندگان است. هر چقدر بیشتر توجه به خواست و تمایلات مشتری توجه نشان دهیم، پیروزتریم. چرا که کسب و کار یعنی مشتری و مشتری دوام و بقای کسب و کار ما را تضمین میکند… هیچ عاملی به این اندازه اهمیت ندارد. در واقع اگر مشتری داشته باشید همه چیز دارید و بدون مشتری هیچ چیز ندارید… مشتری همه چیز است. و کسی که بتواند قلب و دل مشتریانش را تسخیر کند، حاکم بلا منازع بازار است. وقتی رقیب سرسخت، بیشترین توجه را به مشتری میکند، و در صدد ارائه ی بهترین سرویس و خدمات به اوست، چرا باید شما از این اصل طلایی غافل باشید…. (اصل طلایی= توجه به مشتری و نیازهایش و رفع آنها)

× مشاوره آنلاین؟