آوریل 19, 2020
کارگاه و دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

کارگاه و دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

کارگاه و دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری بارها شنیده اید که گفته اند: فروش پایان معامله نیست، بلکه آغاز تعهد است. این یک شعار نیست. […]
آوریل 18, 2020
کارگاه آموزشی فروشنده حرفه ای

کارگاه آموزشی فروشنده حرفه ای

کارگاه آموزشی فروشنده حرفه ای درد مشترک تمام تولیدکنندگان ” فروش ” است. نداشتن ” فروشنده ی حرفه ای ” خلا بسیاری از صاحبان کسب و […]
آوریل 15, 2020
عارضه یابی سازمانی و فردی

کارگاه آموزشی عارضه یابی سازمانی و فردی

کارگاه آموزشی عارضه یابی سازمانی فردی هزینه ی پیشگیری بسیار کمتر از هزینه های درمانی است. عارضه یابی علم تشخیص و رفع ایرادات و مشکلات قطعی […]
آوریل 14, 2020
کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره

کارگاه و دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره

کارگاه و دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره انسان تنها موجودی در جهان است که قدرت انتخاب و اختیار دارد. هیچ موجودی به مانند انسان از […]
× مشاوره آنلاین؟