می 10, 2022

تبلیغات دهان به دهان یا تبلیغات کلامی چیست؟

تبلیغات دهان به دهان یا تبلیغات کلامی چیست؟ تبلیغات دهان به دهان یا کلامی، یکی از روش های تبلیغاتی بسیار موثر محسوب می شود. در تبلیغات […]
می 7, 2022

موثرترین تبلیغات رایگان با بالاترین میزان بازدهی

موثرترین تبلیغات رایگان با بالاترین میزان بازدهی در این مطلب می خواهم موثرترین تبلیغات رایگان را با بالاترین میزان بازدهی به شما عزیزان گرامی معرفی کنم. […]
می 5, 2022

آیا فروشندگان حرفه ای زبان باز هستند؟

آیا فروشندگان حرفه ای زبان باز هستند؟ این یک باور کاملا غلط و اشتباه است. فروشندگان حرفه ای زبان باز نیستند. قرار نیست با زبان چرب […]
می 2, 2022

نقش و وظیفه مشاور کسب و کار حرفه ای چیست؟

نقش و وظیفه مشاور کسب و کار حرفه ای چیست؟ وظیفه مشاور کسب و کار چیست؟ بسیاری از کارفرمایان مجبور هستند تا از مشاورین کسب و […]
آوریل 29, 2022

داشتن وجه تمایز مهمترین عامل افزایش فروش است

داشتن وجه تمایز مهمترین عامل افزایش فروش است. همه کسب و کارها در صدد این هستند که فروش خود را افزایش دهند. هیچ کسب و کاری […]
آوریل 26, 2022

فروشندگی پولسازترین شغل دنیاست

فروشندگی پولسازترین شغل دنیاست آیا باور می کنید فروشندگی پولسازترین شغل دنیا باشد؟ من شما را به این باور خواهم رسانید. اگر مردم فنون مذاکره و […]
آوریل 26, 2022

بهترین منبع یادگیری مشتریان ناراضی شما هستند

بهترین منبع یادگیری مشتریان ناراضی شما هستند. جمله بالا از بیل گیتس است و کاملا صحیح. هیچ موردی به اندازه ی مشتریان ناراضی نمی تواند موجبات […]
آوریل 21, 2022

بهترین زمان برای فروش چه زمانی است؟

بهترین زمان برای فروش چه زمانی است؟ همیشه می گویند تا تنور داغ است باید نان را بچسبانیم. ببینید ما دو نوع خرید کردن داریم. خریدهای […]
آوریل 17, 2022

بهترین زمان تبلیغات چه زمانی است؟

بهترین زمان تبلیغات چه زمانی است؟ از نظر شما بهترین زمان برای تبلیغات چه زمانی ست؟ متاسفانه بسیاری از صاحبان کسب و کار بهترین زمان برای […]
آوریل 16, 2022

چرا می گویند مشتری رئیس ماست؟

چرا می گویند مشتری رئیس ماست؟ پاسخ به این سوال کاملا واضح و مشخص و مبرهن است. مشتری رئیس ماست زیرا تمام حقوق ما توسط او […]
آوریل 16, 2022

رضایت مشتری مهمتر است یا کسب سود؟

رضایت مشتری مهمتر است یا کسب سود؟ رضایت مشتری از کسب سود مهمتر است. هدف نهایی هر کسب و کاری به دست آوردن سود است. طبیعی […]
آوریل 13, 2022

مهمترین عامل ورشکستگی کسب و کارها چیست؟

مهمترین عامل ورشکستگی کسب و کارها چیست؟ مهمترین عامل ورشکستگی کسب و کارها کمبود یا نداشتن فروش است. کسب و کارها ممکن است به هزار و […]